Kao jedne of vitalnih komponenti motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, klipnjače su standardni dio našeg raspona usluga već duže vrijeme. Ograničeni samo veličinom stroja, spremni smo servisirati gotovo svaku klipnjaču u rasponu od malih do srednjih veličina..

Klipnjače su jedne od vitalnih komponenata motora i konstantno su u pokretu pod opterećenjem na visokim temperaturama. Zbog teških uvjeta rada, postoji više načina na koji klipnjače mogu biti oštećene.

Naše usluge u ovoj grani strojne obrade motora su:
• Mjerenje udaljenosti između centara
• Mjerenje velikog i malog promjera
• Mjerenje deformacije malog i velikog promjera
• Mjerenje izvijenosti
• Inspekcija puknuća
• Inspekcija deformacije i promijene svojstava materijala zbog temperature
• Razbušivanje
• Ugradnja čahure
• Honovanje

obrada klipnjača