Strojna obrada glave motora obuhvaća:

Ravnanje glave, brušenje ventila, zamjenu vodilica i obradu sjedišta ventila

Ali često i zavarivanje glave:

Strojna obrada bloka motora može biti:

Bušenje strojne glave

Bušenje

Honovanje baze

Honovanje

Ravnanje baze

Ravnanje baze

Ali može biti i razbušivanje kao priprema za

Piskarenje

Ubacivanje košuljica (piksanje)

Zavarivanje bloka motora

Blokove se može i zavarivati.